Volle Evangelie Gemeente Enschede

Wat geloven we?
God

God is de Schepper van hemel en aarde. Hij is ook onze hemelse Vader. Hij is goed, trouw en vol liefde. Hij is op zoek naar relaties met mensen.

Jezus

We geloven dat Jezus de Christus is. In de gemeente draait alles om Hem. Zijn offer is de basis van ieder mens die deel uit maakt van de gemeente. Hij is onze Redder en geeft eeuwig leven.

De Bijbel

De bijbel is het woord van God. Dit boek laat ons zien wie God werkelijk is. We halen er de kennis en de inspiratie uit voor zowel ons persoonlijk leven als ook voor het gemeenteleven.

Gods plan

We geloven dat God een geweldig herstelplan in werking heeft gezet door zich in zijn Zoon Jezus aan ons bekend te maken. Jezus is in staat om levens van mensen radicaal en blijvend te veranderen.

Gods Geest

Met Pinksteren vieren we dat we dagelijks mogen leven in de kracht en in de volheid van Gods Geest. Wie Jezus kent en er naar verlangt kan door Hem gedoopt worden in Gods Geest.

Waterdoop

Ieder mens, die persoonlijk Jezus als Redder aanvaard heeft, kan in de waterdoop belijden dat hij met Hem gestorven is en opgestaan tot een nieuw leven. Je laat door deze onderdompeling zien dat alle schuld
vergeven is en dat elk recht ontzegd is aan de duivel, de vijand van God.

Kleine kinderen dragen we op in de gemeente en we zegenen hen, zoals Jezus dat deed.

Genezing

Regelmatig merken we de kracht van Jezus. In de gemeente zien we innerlijke genezing, herstel in relaties en lichamelijke genezing plaatsvinden.

Bevrijding

Er is kracht in de Naam van Jezus tegenover de tegenstander van God, die mensen in zijn greep wil houden. In de gemeente spreken we in die Naam van Jezus om mensen te bevrijden. Zo ervaren we dat door gebed (ook met handoplegging) en keuzes maken er een steeds grotere vrijheid komt. Jezus is onze Verlosser!